VÁŠ NÁKUPNÍ KOŠÍK

Záruka trvá 24 mesiacov

Záruka začína dňom predaja zákazníkovi a riadia sa ustanovením Občianskeho zákonníka - č. 89/2012 sb pre ČR. Dátum predaja nájdete vo vystavenom dokladu o predaji.

Na darčeky, ktoré sú poskytované bezplatne, nie je možné uplatňovať žiadne práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacia zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy ČR.

Všeobecné informácie pre spotrebu hotoviek

  • Hotovky uchovávajte pri teplote 1 až 28 ° C. Po otvorení obalu jedlo ihneď spotrebujte.
  • Chráňte hotovky pred priamym slnečným žiarením a vyvarujte sa prudkým zmenám teploty.