• Reklamačný poriadok vychádza z Občianskeho zákonníka
  • Reklamačný poriadok sa vzťahuje len na tovar, ktorý je v čase reklamácie, ešte v záručnej dobe
  • Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na reklamné darčeky

Súhlas a zoznámenie sa s reklamačným poriadkom

  • Prevzatím tovaru, uskutočnením platby alebo odoslaním objednávky, potvrdzuje zákazník súhlas s reklamačným poriadkom a zoznámenie sa s ním
  • Prevzatím tovaru sa rozumie prebierky tovaru od dopravcu, na predajni alebo na pošte

Kontrola tovaru pri preberaní

  • Zákazník je povinný skontrolovať zásielku, či nejaví známky ničeniu. V prípade zjavného zničeniu zásielky zákazník zásielku neprijme
  • V prípade, že tovar nezodpovedá objednávke alebo javí známky poškodenia až po otvorení zásielky, bezodkladne nás kontaktuje na hotovky@hotovky.cz alebo na tel .: 774 720 612

Nemožno reklamovať tovar ak:

  • bolo nesprávne skladované
  • bolo použité nesprávnym spôsobom v rozpore s návodom na použitie
  • javí známky mechanického poškodenia po údere či páde
  • javí známky pôsobenia prírodných živlov